บทความ

วิธีการทำแชมพู

แชมพู: สูตรเคมีพื้นฐาน และวิธีการผลิตแชมพูทั่วไป

ส่วนประกอบ        รอ้ยละ %                             หน้าที่
Sodium  laureth  sulfate(28%)         40-50 สารชำระล้างชนิดประจุลบ
Alkanolamide(Cocamide  DEA )         3 สารเพิ่มฟองและสารเพิ่มความหนืด
Sodium  chloride (เกลือแกง)         2 สารเพิ่มความหนืด
Protein hydrolyzate (30%)         2 สารปรับสภาพเส้นผม
น้ำหอม ,สี,สารกันเสีย เติมเพียงตามต้องการ
Citric  acidh สารปรับความเป็นกรดด่าง pH 5-8
น้ำ     100 หรือเติมให้พอเพียง

วิธีทำ แชมพู

  1.  ผสมสารชำระล้างและน้ำจำนวนหนึ่ง( ประมาณ 2/3  ของน้ำที่ต้องใช้ทั้งหมด)คนให้เข้ากัน กรณีใช้ Sodium laureth sulfate ที่มีเปอร์เซนต์สูง ให้เจือจางด้วยน้ำส่วนหนึ่งทิ้งไว้ค้างคืนก่อนผสมให้เข้ากัน หรืออาจจะใช้คนกับน้ำเกลือก่อนก็ได้เพื่อช่วยการละลาย
  2. เติมสารเพิ่มฟองและคนให้เข้ากันจนสารละลายมีความหนืดเพิ่มขึ้น
  3. เติมสารปรับสภาพเส้นผม
  4.  ละลายเกลือแกงในน้ำจำนวนหนึ่ง  แล้วเติมลงไปในส่วนผสมดังกล่าวและคนเข้ากันจนสารละลายมีความหนืด
  5. เติมสารกันเสีย  สี  และน้ำหอม  ตามลำดับ
  6. เติมน้ำส่วนที่เหลือ
  7. ปรับ pH  ของแชมพู และสารให้มีค่าระหว่าง 5.5 -8.00 ด้วยสารปรับความเป็น กรด ด่าง และคนให้เข้ากัน

โดย  สมุนไพรหริภุญชัย 

Leave a Reply